• samago deposited Local Landscapes, Global Cinemascapes, and the New Galician Documentary in the group Group logo of LLC GalicianLLC Galician on MLA Commons 4 years, 11 months ago

    This essay analyzes recent experimental documentaries by Lois Patiño and Xurxo González (aka Xurxo Chirro) within the context of the Novo Cinema Galego, its digital modes of production, its geographical aesthetics, and the ways in which it visualizes ever-evolving notions of Galician identity and point of view. While these directors’ films problematize formal barriers, boundaries, and distinctions, they also draw special attention to national and regional geographies, cultures, identities, languages, in order to make the Galician Worldview visible onscreen.

    Paisaxes locais, cinemascapes globais e o novo documental galego
    Resumo: Este ensaio analiza os recentes documentais experimentais de Lois Patiño e Xurxo González (tamén coñecido como Xurxo Chirro) dentro do contexto do Novo Cinema Galego, os seus modos dixitais de produción, a súa estética xeográfca e as maneiras nas que visualiza as nocións, en evolución constante, de identidade e punto de vista galegos. Os filmes destes directores, ao tempo que problematizan barreiras, divisións e diferenzas formais, tamén chaman a atención sobre xeografías nacionais e rexionais, culturas, identidades e linguas, a fin de faceren visíbel a cosmovisión galega na pantalla.