About

leughadh, dànachd, truailleadh, cànan, cruth-atharrachadh, mì-dhaonnachd, buidsearachd, aincheistean, ficsean. / lectura, poética, contaminación, lengua(je), metamorfosis, lo inhumano, hechicería, adivinanzas, ficción. / reading, poetics, contamination, language, shapeshifting, the inhuman, wizardry, riddles, fiction.

Education

tha mi a-nis nam oileanach dhotaireil ann an litreachas coimeasach aig Oilthigh Thoronto.

 • M.A., Comparative Literature, University of Toronto

 • TFAI, Gàidhlig is Conaltradh, Sabhal Mòr Ostaig

 • B.A., Literature, Yale University

Blog Posts

  Nathaniel Harrington

  Profile picture of Nathaniel Harrington

  @natgharr

  Active 11 months ago