About

Polish philologist and historian of ideas, professor at the Faculty of Polish and Classical Philology at the Adam Mickiewicz University in Poznań. His research focuses on relationships of classical philology with literary studies in Poland and Germany, especially in the 19th century.

Other Publications

Monographs:

 • Cyprian Norwid and the History of Greece, translated by Jan Burzyński and Mikołaj Golubiewski, Berlin: Peter Lang 2020, 272 pp.

 • Nowi Grecy. Historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

 • Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012


Articles (from 2017):

 • Ein Horoskop für Polen. Voltaire, Lessing, Mickiewicz, In: Polen und Deutsche in Europa – Polacy i Niemcy w Europie:  GrenzRäume. Beiträge zur internationalen Konferenz, 1. und 2. Dezember 2017, hrsg. von Michael Düring, Maciej Junkiert, Rebekka Wilpert, Krzysztof Trybuś, Berlin: Peter Lang 2020

 • The Polish History of Literature as a Lieu de Mémoire, [in:] Truth and Falsehood in Science and the Arts, ed. by B. Bokus, E. Kosowska, Warszawa 2020

 • Berlin 1807, [w:] Romantyzm uniwersytecki, red. E. Dąbrowicz, D. Zawadzka, M.Lul, Białystok 2019

 • Ancient Revolutions in the Literature of Polish Romanticism, “Comparative Critical Studies”, Vol. 15, Issue 2, 2018

 • Revolution, Trauer, Tragik. Der zweite Teil von „Dziady“ von Adam Mickiewicz als Trauerspiel, [w:] Polen und Deutsche in Europa – Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań – Tom podsumowujący konferencję międzynarodową, 16 i 17 listopada 2014, Poznań, hrsg. von Krzysztof Trybuś, Michael Düring, Maciej Junkiert, (Frankfurt: Peter Lang Gmbh, 2018)

 • Klasycy to uzdrowieni chorzy. Rozum i nadzieja klasycyzmu, [w:] Mistrz. Ryszard Przybylski (1928-2016) in memoriam), red. A. Jarzyna i K. Kuczyńska-Koschany, Warszawa 2018

 • Polish Reflections: The Reception of the Defeat of Athens in the Works of Gottfried Ernst Groddeck and Joachim Lelewel, “KTÈMA Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques”, Université de Strasbourg, 2017, 42

 • L‘archéologie sans objets et la poésie des objets : romantisme et postromantisme polonais, „Oeuvres & Critiques‟, Bd. 42, Nr. 1 (2017)

 • Giambattista Vico i krytycy (Erich Auerbach, Karl Löwith, Isaiah Berlin), [w:] Złoty środek. Literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka, red. G. Raubo, K. Trybuś, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017


Edited books:

 • Polityka i pamięć w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego), red. Jens Herlth, Maciej Junkiert, Krzysztof Trybuś, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2020

 • Polen und Deutsche in Europa – Polacy i Niemcy w Europie. Beiträge zur internationalen Konferenz, 16. und 17. November 2015, Poznań – Tom podsumowujący konferencję międzynarodową, 16 i 17 listopada 2014, Poznań, hrsg. von Krzysztof Trybuś, Michael Düring, Maciej Junkiert, Frankfurt: Peter Lang GmbH 2018

 • Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku : (w dwustulecie urodzin pisarzy), pod redakcją Macieja Junkierta, Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja, Poznań: Wydawnictwo PTPN 2016

 • Aforyzm europejski. Studia i szkice,  red. A. Jarzyna, J. Jęcz, M. Junkiert, K. Kuczyńska-Koschany, Kraków: Wydawnictwo Pasaże 2015

 • Polen und Deutsche in Europa – Polacy i Niemcy w Europie:  GrenzRäume. Beiträge zur internationalen Konferenz, 1. und 2. Dezember 2017, hrsg. von Michael Düring, Maciej Junkiert, Rebekka Wilpert, Krzysztof Trybuś, Berlin: Peter Lang 2020

Blog Posts

  Maciej Junkiert

  Profile picture of Maciej Junkiert

  @maciejjunkiert

  Active 5 months, 4 weeks ago