About

I’m doing research on Uralic languages mostly from comparative-historical perspective, focusing on Finnic and Saami languages (so far). Some recurring themes are derivational morphology, non-initial-syllable vowels, etymology and loanwords. I’m also taking part in building the online etymological dictionary of oldest Finnic vocabulary.

(Cover image: Mural “Kulkukissat” (Stray cats) by Leena Pukki in Lappeenranta, Finland)

Other Publications

Dissertation

2023 Saamelaiskielten verbijohdostyyppien historiasta ja variaatiosta. Helsinki: University of Helsinki.

Papers

2023 (Juha Kuokkala & Eino Koponen:) On the distribution and history of Saami verbal derivatives in -š-. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 14(3), pp. 73–105.

2023 Saamen iskat ’koettaa, tarkastaa ym.’. – Sampsa Holopainen & Jeongdo Kim & Niklas Metsäranta (ed.), Elämä ja etymologia: Janne Saarikiven 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: University of Helsinki. Pp. 216–221.

2022 (Eino Koponen & Juha Kuokkala:) Kantasaamen sensiivisen *-kše̮-johtimen kehityksestä ja edustuksesta nykysaamessa.Nordlyd 46.1 (Morfologi, målstrev og maskinar: Trond Trosterud {fyller | täyttää | deavdá | turns} 60!). Pp. 141–158.

2021 Mihin suuntaan saamen progressiivirakenteet ovat menossa? Huomioita lea jođus, lea manus -ilmaustyypistä pohjois- ja inarinsaamessa.Journal de la Société Finno-Ougrienne 98, pp. 321–348.

2021 (Eino Koponen & Juha Kuokkala:) Kantasaamen *-(e̮)hče̮-frekventatiivijohtimen edustuksesta nykyisissä saamelaiskielissä. – Mika Hämäläinen & Niko Partanen & Khalid Alnajjar (ed.), Multilingual Facilitation: Honoring the career of Jack Rueter. Helsinki: University of Helsinki. Pp. 187–196.

2020 Automatiivis-passiivisen w:n salatut sukujuuret: Uralilaisen *p-johtimen jäljillä. – Sampsa Holopainen & Juha Kuokkala & Janne Saarikivi & Susanna Virtanen (ed.), Ёмас сымыӈ нэ̄кве во̄ртур э̄тпост самын патум: Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 275. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. Pp. 191–208.

2019 Saami -(š)goahti– inchoatives: their variation, history, and suggested cognates in Veps and Mordvin.Journal de la Société Finno-Ougrienne 97, pp. 153–181.

2019 Suomen keino, saamen geaidnu ja kantaskandinaavin diftongiassimilaatio. – Santeri Junttila & Juha Kuokkala (ed.), Petri Kallio Rocks: Liber semisaecularis 7.2.2019. Helsinki: Kallion etymologiseura. Pp. 116–125.

2018 Finnic-Saamic labial vowels of non-initial syllables: An etymological evaluation. – Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi (ed.), Περὶ ὀρθότητος ἐτύμων. Uusiutuva uralilainen etymologia. Uralica Helsingiensia 11. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. Pp. 11–76.

2017 (Kimmo Kettunen & Eetu Mäkelä & Teemu Ruokolainen & Juha Kuokkala & Laura Löfberg:) Old Content and Modern Tools – Searching Named Entities in a Finnish OCRed Historical Newspaper Collection 1771–1910.Digital Humanities Quarterly 11: 3.

2017 (Sampsa Holopainen & Juha Kuokkala & Santeri Junttila:) Indoeurópai jövevényszavak és a második szótagi labiális magánhangzók fejlődése az uráli nyelvekben.A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged: Szegedi tudományegyetem. Pp. 109–136.

2016 (Kimmo Kettunen & Eetu Mäkelä & Juha Kuokkala & Teemu Ruokolainen & Jyrki Niemi:) Modern Tools for Old Content – in Search of Named Entities in a Finnish OCRed Historical Newspaper Collection 1771–1910. – Krestel, R., Mottin, D. and Müller, E. (ed.), Proceedings of Conference “Lernen, Wissen, Daten, Analysen”, LWDA 2016.

2013 (Linden, K., Axelson, E., Drobac, S., Hardwick, S., Kuokkala, J., Niemi, J., Pirinen, T. & Silfverberg, M.:) HFST—a System for Creating NLP Tools. – Mahlow, C. & Piotrowski, M. (ed.), Systems and Frameworks for Computational Morphology. Third International Workshop, SFCM 2013, Berlin, Germany, September 6, 2013 Proceedings. Springer-Verlag. Pp. 53–71.

Book reviews

2020 A new general dictionary of Ume Saami [Book review].Finnisch-Ugrische Forschungen 65, s. 195–201.

MA thesis

2012 Jälkitavun labiaalivokaalit saamessa ja itämerensuomessa. Pro gradu, Helsingin yliopisto.

 

Blog Posts

    Juha Kuokkala

    Profile picture of Juha Kuokkala

    @kuokkala

    Active 1 week, 3 days ago