• Osmanlı emperyalizminden ve kolonyalizminden bahsedebilmek için postkolonyal teorinin analitik ufkunu ve kelime dağarcığını esnetmek ve belki de yeniden gözden geçirmek gereklidir. Bu yazının akademik ve politik meramı işte budur Daha açık bir deyişle, Abdülhak Hâmid Tarhan örneğiyle önümüzde beliren Osmanlı hayal(et)ini postkolonyal teoriyle konuştururken şimdimize musallat olan emperyal ve kolonyal dinamikleri okuyuculara düşündürmek burada amaçlanan.