• Занатство у доба краља Милутина

  Author(s):
  Aleksandra Fostikov (see profile)
  Date:
  2023
  Subject(s):
  Middle Ages, Serbia, Byzantine Empire, Handicraft
  Item Type:
  Book chapter
  Tag(s):
  serbia, Economy, Craft production, king MIlutin, Byzantine influences, medieval
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/89cp-ze64
  Abstract:
  Циљ рада представља проучавање занатства у средњове-ковним српским земљама под круном Стефана Уроша II Милутина. На основу извора и применом историјске методологије, указано је на развој и промене занатства у Милутиново доба, као и на византијски утицај у случају те привредне гране. Како од Милутина потиче и први сачувани акт који баштини податке о организацији занатства – Бањска хрисовуља, скренута је пажња и на њен значај, али и на податке из других повеља из истог доба. Према досадашњим сазнањима може се закључити да и занатство у Србији Милутиновог времена доживљава преображај и успон, као и привреда уопште, те да долази и до његове даље кодификације.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  4 months ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf 82a-a_fostikov-zanatstvo-u-doba-kralja-milutina_kralj-milutin.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 139