• Протоиндустријализација кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века

  Author(s):
  Aleksandra Fostikov (see profile)
  Date:
  2023
  Item Type:
  Article
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/evrk-ps92
  Abstract:
  Феномен протоиндустријализације, у области производње и рада, припада дугом хронолошком периоду тзв. добу алата, које почиње у освит људске историје и траје све до индустријске револуције. Међутим, док је почетак индустријске ере омеђен проналаском и употребом парне машине, о почетку протоиндустријализације не постоји јединствено мишљење, мада се прихвата да врхунац достиже у времену од 16. до 18. века. И поред вишедеценијске дебате, теорија протоиндустрализације и данас оставља низ нерешених питања, па и око значења и зачетака саме протоиндустрије, као и грана производње у којој долази до максималног изражаја. Додатно, сам феномен протоиндустријализације заправо се може сагледати из три угла: кроз развој протоиндустрије, кроз процес протоиндустријализације и кроз теорију о протоиндустријализацији. Узимајући у обзир на првом месту да је протоиндустријализација заправо фаза између аграрне и индустријске економије, односно класичног феудализма и раног капитализма, овом приликом размотрићемо елементе ране протоиндустријализације кроз призму српске средњовековне производње 14. и 15. века, из сва три наведена аспекта, а уз извесна прилагођавања датом историјско-географском развоју саме средњовековне Србије.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  1 year ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf 78-a_fostikov_protoindustrijalizacija-ic-71-2022.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 372