• Узроци, последице и превенција вршњачког насиља у школи

  Author(s):
  Damir Gazetic (see profile)
  Date:
  2022
  Subject(s):
  School violence, School violence--Prevention, Bullying, Bullying in schools, Bullying--Prevention, Cyberbullying, School violence--Law and legislation, School violence--Psychological aspects
  Item Type:
  Book
  Tag(s):
  violence, Bullying, peer violence, school bullying, prevention of violence, causes of violence, bullying effects
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/x0et-g906
  Abstract:
  Зашто се дешава насиље у школама, односно који су мотиви насилног понашања деце и младих према својим вршњацима? Изузетна сложеност феномена вршњачког насиља намеће вишестран приступ овом проблему, и одговор на питање најчешће се не може свести на један фактор или чинилац који доприноси његовој појави. Полазимо од тога да је деловање разних фактора веома сложено и међусобно условљено, да се често надовезују једни на друге (ланчано и кумулативно дејство). Правилно разумевање односа између фактора ризика, као узрока, и њихових последица у облику антисоцијалног, значи и насилничког понашања, има свој значај управо са становишта предузимања мера усмерених на ублажавање и спречавање њиховог негативног деловања...
  Metadata:
  Status:
  Published
  Last Updated:
  1 year ago
  License:
  Attribution

  Downloads

  Item Name: pdf Узроци-последице-и-превенција-вршњачког-насиља-у-школи.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 790